O mně

Práce s hlínou mě fascinovala již od malička v jakékoliv podobě, ať už na zahrádce nebo v keramické dílně. Prošla jsem si tak tvorbu na ZUŠ, letních táborech, výtvarném oboru Gymnázia p. Křížkovského Brno, VOŠ restaurování keramiky v Brně a mnoha keramických kurzech. Vždy jsem měla štěstí na výborné a inspirativní lektory, kterým zato patří velké díky (Blanka Sekerešová, Bob Jakeš, Karel Ševčík, Jaroslav Marek).

Postupem času jsem objevovala nejrůznější techniky zpracování hlíny a možnosti typů výpalu. Lákaly mě tradiční výpaly v pecích na dřevo. Keramika mě zajímala jak po řemeslné stránce, tak i její způsoby vyjádření se. Začala jsem tedy zkouškami, experimenty, pokusy a nekonečnými výpaly, které jsou v keramické tvorbě tím největším darem.

Tak jsem se dostala k tvorbě vysoce pálené hlíny neboli kameniny a zpracování porcelánu. Materiály, jíly i glazury si sama připravuji a upravuji podle potřeby. Díky výpalům na vysoké teploty kol. 1300°C je střep výrobků velmi kvalitní a dobře slinutý. Nejčastěji pálím v malé peci na dřevo na okraji Brna. Jsem však velmi vděčná za spolupráci být nápomocná i u výpalů dřevem v pecích typu anagama u keramiků Jaroslava Marka a Jana Pávka.

Keramické řemeslo je velmi obsáhlé, kdo se do něj jednou vnoří, tuší, že jeden život nestačí. Věděla jsem hned, že je to láska na celý život.

IMG_6746